Galeria

Escola infantil

Escola de primària amb una antiguitat de 43 anys, les finestres substituïdes eren de fusta.

Detalls del projecte

    Objectiu :
  • Resoldre el tema de soroll ja que el tren passa a uns 30 metres de les aules, a més d’assolir un estalvi energètic del 40%. Al tractar-se d’un edifici protegit l’estètica s’havia de conservar, per tant utilitzar color verd exterior i blanc interior. Objectius aconseguits.
  • Materials utilitzats :
  • PVC amb 5 càmeres interiors, bicolor i vidres amb tractament “Silence” de càmera 6/16/8 i frontisses perimetrals de màxima estanqueïtat.
  • Casa noble
  • Xalets de luxe
  • Hotel Blanes
  • Escola infantil