Avís legal


OBJECTE DE L’AVÍS

Antoni Atzet Morralla (en endavant “PORTES I FINESTRES”) estableix en el seu Avís Legal les condicions i termes acords amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal per assegura el bon ús i la confidencialitat en el tractament de les seves dades de caràcter personal.

El present Avís Legal podrà variar amb el temps degut a possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades i/o autoritat competent en cada moment. És per aquest motiu que PORTES I FINESTRES es reserva el dret a modificar el present AVÍS LEGAL per adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es trobin vigents en el moment precís en que s’accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector.

Li agraïm el seu interès i esperem que gaudeixi visitant-nos.

CONFIDENCIALITAT

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractades segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter confidencial per al personal de PORTES I FINESTRES que gestioni aquesta informació.

PORTES I FINESTRES no revelarà la informació personal que vostè ens proporcioni en aquest lloc Web a tercers, excepte quan sigui necessari per la prestació del servei contractat en aquells casos en els que la revelació sigui exigida per la legislació vigent, per ordre judicial o per una autoritat competent governamental.

PORTES I FINESTRES es compromet a protegir la intimitat dels seus clients i usuaris del lloc web. En aquesta declaració es descriu la seva política en lo referent a la recopilació i l’ús de la informació d’aquest lloc web.

En aquest lloc web existeixen enllaços cap a altres llocs Web, però tinguin en compte que aquesta Política de Privacitat només és aplicable a www.portesifinestres.cat, no als llocs mantinguts per altres empreses o organitzacions amb els que www.portesifinestres.cat tinga enllaços, ni als continguts publicats en les seves pàgines.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTARIETAT DE DEIXAR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES

S’informa als usuaris de la , que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades continguts en la present web tenen caràcter voluntari, tot i que la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que ho requereixin.

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents webs, relatius al serveis prestats per PORTES I FINESTRES, vostè accepta la inclusió i tractament de dades que proporcionin als fitxers de dades de caràcter personal.

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT DE TEMPS I AMB QUINA FINALITAT

Per la senzilla visita a la web, els usuaris no faciliten cap informació personal, no estan obligats a facilitar-la.

En el moment que l’usuari es registra en el nostre servidor segur, les seves dades personals són incorporades a la nostre base de dades.

El usuario autoriza expresamente a PORTES I FINESTRES para que los datos de este registro y cuantos se obtengan para el desarrollo de las relaciones contractuales entre ambas partes puedan ser facilitadas a las empresas del grupo PORTES I FINESTRES para que dichas empresas puedan efectuar estudios de mercado y ofrecerle al cliente productos y servicios similares que puedan resultar de su interés.

PORTES I FINESTRES es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que li sigui facilitada i a utilitzar-la únicament per les finalitats indicades.

PORTES I FINESTRES presumeix que les dades han estat introduïdes per el seu titular o la persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes.

Aquesta informació mai serà venuda, cedida o llogada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per la prestació del servei.

PORTES I FINESTRES és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, això com amb la finalitat de informar al usuari sobre les promocions i ofertes de productes i serveis que poden ser del seu interès.

Així mateix, li informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per la identificació dels usuaris i per la realització d’estudis estadístics dels Usuaris registrats.

Durant el procés de recollida de dades i sempre que es sol·licitin dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades.

La introducció de les dades en alguns dels fulls de captació de dades implica acceptar la present política de privacitat, donat per entès que ha sigut informat de les condicions de la mateixa i que es compromet al total compliment durant la navegació i participació en la web.

INFORMACIÓ A L’USUARI SOBRE ELS DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES

En compliment del deure d’informació contemplat en l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que:

La pàgina web esta gestionada per ANTONI ATZET MORRALLA., titular i responsable de la web. A través de http://www,portesifinestres.cat. PORTES I FINESTRES proporciona informació referent als seus serveis. Degut al contingut i la finalitat del Lloc Web, les persones que vulguin beneficiar-se dels seus serveis hauran de contactar amb PORTES I FINESTRES a través d’un formulari de contacte. Al registrar-se vostè accepta l’Avís Legal en la versió publicada en el moment que accedeixi al Lloc Web.

El responsable del fichero es Antoni Atzet Morralla, inscrita el XX/XX/XXX en el Registro Mercantil de Barcelona, T. XX.XXX, F. XX, H. BXXXXX, con NIF 46513703K y domicilio social en Passeig de la Vilesa, 51 casa G, 08391 Tiana (Barcelona), tel. +34 600 576 286 , didacatzet@gmail.com. Este fichero se encuentra inscrito en el Registro General de Protección de Datos.

PORTES I FINESTRES garantiza la confidencialidad de todos los datos facilitados por sus clientes. Además de los mínimos establecidos por la legislación, la recogida y tratamiento de los datos se efectúan bajo niveles de seguridad que impiden la pérdida o manipulación de los datos.

De acuerdo con la legislación vigente, todos los clientes de PORTES I FINESTRES tienen el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Además, en cualquier momento, el cliente puede manifestar su deseo de NO recibir ningún tipo de publicidad.

Los derechos referidos en el párrafo precedente, podrán ejercitarse por cada Usuario mediante solicitud escrita y firmada, acompañada de fotocopia de DNI o Pasaporte, dirigida a la siguiente dirección: calle Ávila 121, 08018 Barcelona (Ref. Protección de datos).

Para el mejor cumplimiento de sus servicios, PORTES I FINESTRES se encuentra obligado a facilitar determinados datos de sus clientes (nombre, dirección, teléfono, etc.) a otras empresas que colaboran con la prestación del servicio (transportistas, instaladores, entidades financieras, empresas del grupo, etc.). En todos los casos, los datos que se facilitan son los estrictamente necesarios para la actividad concreta que se vaya a realizar.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D’INFORMACIÓ

PORTES I FINESTRES com a part dels seus serveis a l’usuari, envia correus electrònics de forma regular: confirmant la creació del compte recent creat per un client, notificant millores, novetats o ofertes, que es produeixen en aquesta pàgina web, així com qualsevol tipus d’informació sobre possibles productes, promocions o ofertes que puguin ser del seu interès.

En qualsevol moment l’usuari es pot donar de baixa enviant un mail a info@portesifinestres.cat

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés a les webs com l’ús que es pugui realitzar de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de les imatges, continguts ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, els quals seran els únics responsables d’aquest accés i correcte ús. Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveix i continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, l’ordre públic, els bons costums, els drets de tercers o de la pròpia empresa, tot això segons les possibilitats i finalitats per les que estan concebuts. PORTES I FINESTRES no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzats per els Usuaris o tercers.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

PORTES I FINESTRES no es fa responsable de les webs externes a les que es pot accedir mitjançant enllaços o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari. Així doncs, PORTES I FINESTRES no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un enllaç aliè a la web de PORTES I FINESTRES ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivats de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant en connectar a la Web de PORTES I FINESTRES com en accedir a la informació d’altres webs des de la Web de PORTES I FINESTRES.